Skip to content Skip to footer

Jaunimui nuo 16 metų ir vyresniems siūlome šias paskaitas:

1. “Ankstyvųjų viduramžių apranga Vakarų Europoje”.

Trukmė 45 – 60 min. 

Paskaitos metu pristatoma kaip vystėsi žmonių apranga Europoje viduramžių pradžioje (V-X a.), kas pasikeitė po Antikos laikų, kokios naujovės atsirado, o kas išliko nepakitę. Klausytojai sužinos, kas darė didžiausią įtaką Vakarų Europos mados formavimuisi. 

Kaina grupei: 70 Eur (iki 20 žmonių), 85 Eur (daugiau kaip 20 žmonių)


2. “Brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių mados Vakarų Europoje”.

Trukmė 45 – 60 min.

Paskaitos metu klausytojai bus supažindinti su Vakarų Europos mados raida nuo X iki XV a., sužinos apie tuo laikotarpiu naujai atsirandančius drabužių terminus, taip pat apie spartėjančią mados kaitą ir kas ją įtakojo bei naujus įstatymus, reglamentuojančius drabužių našystos ypatumus. 

Kaina grupei: 70 Eur (iki 20 žmonių), 85 Eur (daugiau kaip 20 žmonių)


3. “Renesanso apranga Vakarų Europoje”.

Trukmė 45 – 70 min.

Klausytojai bus supažindinti su Europiečių apranga XVI a., pagrindiniais aprangos terminais bei bruožais, išskiriančius vienus drabužius iš kitų. 

Kaina grupei: 75 Eur (iki 20 žmonių), 90 Eur (daugiau kaip 20 žmonių)


4. “Žmogaus gyvenimo ciklo papročiai viduramžiais Vakarų Europoje”.

Trukmė 45 – 60 min.

Klausytojai bus supažindinti su trimis žmogaus gyvenimo ciklo etapais – gimimu, santuoka ir mirtimi, bei papročiais ir tikėjimais, kurie lydi šiuos etapus. 

Kaina grupei: 70 Eur (iki 20 žmonių), 85 Eur (daugiau kaip 20 žmonių)


5. “Įvadas į istorinę rekonstrukciją”.

Trukmė 1,5 val. 

Šios paskaitos metu klausytojai susipažins su istorinės rekonstrukcijos judėjimu Lietuvoje bei užsienyje, sužinos kaip jis veikia ir kuo jis svarbus tyrinėjant kultūra bei istoriją. Aiškinsimės, kuo skiriasi rekonstrukcija nuo interpretacijos, pagal kokius šaltinius galime rekonstruoti vienokius ar kitokius objektus ir kaip šią laisvalaikio veiklą galima paversti verslu. Klausytojai turės galimybę gyvai išvysti kelias drabužių rekonstrukcijas, o kai kurias jų net ir apsirengti. Galiausiai, bandysime įkurti savo istorinės rekonstrukcijos klubą. Ši paskaita bus naudinga moksleiviams, besiruošiantiems istorijos egzaminams, kadangi ji motyvuoja iš naujo atrasti istoriją ir visai kitu kampu pažvelgti į istorinius faktus.

Kaina grupei: 90 Eur (iki 20 žmonių), 110 Eur (daugiau kaip 20 žmonių)

Paskaitų trukmė priklauso nuo auditorijos aktyvumo (klausinėjimo, dalyvavimo diskusijose ir pan.) 

Paskaitos rekomenduojamos gimnazinių klasių moksleiviams, taip pat humanitarinės pakraipos studentams ir visiems interesantams, besidomintiems istorija bei jos atkūrimu.