Skip to content Skip to footer
Address: Aleksoto g. 6
Brief info

Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Tikėtina, kad pats namas statytas XV a. pabaigoje, o 1818 m. jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Gaji legenda, kad esą namas priklausė Hanza pirklių organizacijai. Visgi vyrauja nuomonė, jog namą pasistatė turtingas miestietis. Pirmasis paminėtas savininkas Steponas Dulkė 1546 namą pardavė miesto burmistrui Bernardui Bitneriui. Šiame name užaugo trys broliai Kojalavičiai, vėliau tapę jėzuitais. Vienas jų – Albertas – pirmosios Lietuvos istorijos lotynų kalba autorius.

XVII a. namą įsigijo vienuoliai jėzuitai ir įrengė jame koplyčią. Kai carinė valdžia vienuolyną uždarė, Perkūno namas buvo naudotas įvairioms reikmėms. 1844 m. jame veikė pirmasis Kaune dramos teatras. Ilgainiui pastatas tapo labai apleistas. Sovietmečiu jis buvo restauruotas ir priklausė Kauno istorijos muziejui, o 1991 m. grąžintas Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijai ir naudojamas edukacinėms veikloms.

Visas veiklas čia organizuoja neformalaus katalikiško suaugusiųjų švietimo įstaiga “Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2018-08- 21, įsakymo nr. V-694), akredituota institucija. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 107.